A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 17.04.2012 z powodu:
Zdublowanie strony

Piła: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemi

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych

dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile

Numer ogłoszenia: 120520 - 2012;

data zamieszczenia: 17.04.2012

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ)Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 17.04.2012
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 17.04.2012
Dokument oglądany razy: 200
Wersja do druku