A A A
SmodBIP

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile Numer ogłoszenia: 120520 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i wyrobów diagnostycznych

dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile

Numer ogłoszenia: 120520 - 2012;

data zamieszczenia: 17.04.2012

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ)

Wyjaśnienia treści specyfikacji -odpowiedzi na pytania


-->ROZSTRZYGNIĘCIE<--


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAOpublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 30.05.2012
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 17.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 876