A A A
SmodBIP

Piła - Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pile jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Pile prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile jest powiat pilski.

Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023914.Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 08.06.2018
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 5 189