A A A
SmodBIP

Petycje

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Petycje 2018r.

Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie rozpatrywał w 2018r. żadnej petycji.


Petycje 2017r.

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile w 2017r.

Lp. Wnoszący petycję Data złożenia Scan petycji Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
Brak Brak Brak Brak Brak Brak


Petycje 2016r.


Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile nie rozpatrywał w 2016r. żadnej petycji.Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 06.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 087