A A A
SmodBIP

Sprawy skarg i wniosków

 Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek od godziny 15.00 do 16.00 i w piątek od godziny 9.00 do 10.00.

psse.pila@pis.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, wnoszone telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej (sekretariat@psse-pila.pl), a także ustnie do protokołu i przekazane Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. Zgodnie z obowiązującym w PSS-E obiegiem korespondencji. Każda sprawa, pismo, skarga, wniosek wpływający do PSS-E musi być w pierwszej kolejności zarejestrowana w sekretariacie Stacji poprzez nadanie numeru sprawy a następnie jest dekretowana przez Dyrektora PSS-E na kierownika komórki organizacyjnej, który powierza wykonanie poszczególnych spraw swoim pracownikom.

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane
zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. pa 2096 ze. zm.),
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.z 2002r  Nr 5 ,poz. 46).


Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 28.03.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 544