A A A
SmodBIP

Piła - Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pile
jest podmiotem wykonujacym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Pile prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile jest powiat pilski.

Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023914.
Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 12.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 498