A A A
SmodBIP

Co to jest informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.


Udostępnianie informacji publicznych następuje miedzy innymi w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w urzędowym publikatorze teleinformatycznym o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.


Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

1. oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
2. podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
3. dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
4. oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.


(Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.).Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 219