A A A
SmodBIP

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
(Skargi, wnioski, zapytania do urzędu )

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy :

  • zarejestrować się na platformie ePUAP ,
  • zalogować sie na platforme ePUAP
  • znaleźć w wykazie urzędów Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile
  • złożyć pismo.

Informacje Dodatkowe

adres skrzynki: /PSSEPILA/SkrytkaESP

Link

Elektroniczna Skrzynka Podawcza to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów elektronicznych) do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu , niezbędne jest posiadanie darmowego konta na platformie ePUAP oraz posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Dokumenty nieopatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym(posiadanie konta na platformie e PUAP jest równoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego) nie będą stanowiły podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu (link powyżej)  na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, ODT, RTF, TXT
XLS, ODS, CSV
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

maksymalny rozmiar załacników: 500Mb

Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 431