A A A
SmodBIP

Sposób uzyskania informacji


Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile.


Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.


Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 365