A A A
SmodBIP

Piła - Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
• skarg i wniosków
• decyzji administracyjnych.

Ewidencje:
• obiektów nadzorowanych.

Archiwa:
• rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy likwidowanych zakładów.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
• rejestr protokołów z kontroli
• decyzji merytorycznych
• decyzji płatniczych
• opinii sanitarnych
• mandatów karnych
• skarg i interwencji

Sekcja Epidemiologii
• zakażeń i chorób zakaźnych,
• nosicieli bezobjawowych pałeczek schorzeń jelitowych oraz wirusów zapalenia wątroby,
• niepożądanych odczynów poszczepiennych,
• ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową,
• osób pokąsanych przez zwierzęta,
• dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
•rejestr protokołów,
•rejestr decyzji merytorycznych,
•rejestr decyzji płatniczych, rachunków.

Sekcja Higieny Pracy.
• rejestr mandatów,
• rejestry zgłoszeń stosowania i obrotu w działalności zawodowej substancji lub preparatów niebezpiecznych T+,C R35 oraz metanolu,
• rejestr zgłoszeń użycia czynnika biologicznego,
• rejestry chorób zawodowych

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

• Rejestr zgłoszonych zatruć pokarmowych
• Rejestr protokołów poboru prób
• Rejestr upoważnień anulowanych
• Rejestr mandatów
• Rejestr protokołów
• Rejestr postępowania administracyjnego
• Rejestr decyzji zakazu działalności
• Rejestr decyzji rozpoczęcia działalności
• Rejestr decyzji płatniczych
• Rejestr wystawianych zaświadczeń o wpisie zakładów
• Postanowienia
• Rejestr atestów na grzyby
• Rejestr poboru prób
• Rejestr skarg
• Rejestr protokołów kontroli partii produktów przywożonych z zagranicy
• Rejestr protokołów kontroli kosmetyków
• Rejestr środków transportu
• Rejestr decyzji wykreślenia zakładów z rejestru
• Rejestr wniosków o nałożeniu kar pieniężnych
• Rejestr wniosków o dokonanie granicznej kontroli
• Rejestr niezrealizowanych wniosków
• Rejestr zawiadomień o kontroli

Sekcja Higieny Komunalnej
• Rejestr anulowanych upoważnień do kontroli
• Rejestr mandatów karnych
• Rejestr protokołów
• Rejestr postępowania administracyjnego: wszczęcie postępowania, decyzja, upomnienie) - woda
• Rejestr postępowania administracyjnego: wszczęcie postępowania, decyzja, upomnienie) - obiekty
• Rejestr decyzji płatniczych
• Rejestr decyzji administracyjnych
• Rejestr postanowień
• Rejestr protokołów poboru próbek z nadzoru
• Rejestr awarii wodociągowych
• Rejestr skarg i interwencji
• Rejestr komunikatów
• Rejestr upomnień
• Rejestr odwołań
• Rejestr tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny
• Rejestr zawiadomień o wszczęciu kontroli
• Rejestr – ewidencja właścicieli urządzeń wodociągowych
• Rejestr punktów monitoringowych w obiektach użyteczności publiczne
• Rejestr opinii sanitarnych
• Rejestr orzeczeń próbek wody wodociągowej, z pływalni i kąpielisk pobranych z nadzoru i w ramach kontroli wewnętrznej
• Rejestr okresowych ocen jakości wody w wodociągach
• Rejestr przekroczeń mikrobiologicznych w wodzie do spożycia
• Rejestry, wyniki, protokoły - prace zlecone
• Rejestr pobieranych próbek
• Rejestr ocen próbek wody wodociągowej, z pływalni i kąpielisk pobranych w ramach zleceń
• Przekazywanie wyników

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

• rejestr protokołów z wizytacjiOpublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 805