A A A
SmodBIP

Kontrole Zewnętrzne

2014

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Pile w dniach 07.01.2014r. - 10.01.2014r(pdf)


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile dnia 11.03.14r. (pdf)


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Inspektora ds. OC i Spraw Obronnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile z dnia 18.09.2014 r.(Pdf)


Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego.
Kontrola przeprowadzona w dniu: 16 października 2014 r. przez Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. (pdf)


2015

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile z dnia 09.03.2015r(pdf).


Raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Odziale Ekonomiczno-Aministracyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile z dnia 29.05.2015 r.(Pdf)


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile z dnia 13.07.2015 r (pdf)


Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile z dnia 28.07.2015r(pdf).


Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Higieny Żywności, Żywienia I Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile z dnia 16.10.15r(pdf).


2016

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Pile data kontroli: 05-06.09.2016 r. oraz 12.09.2016 r.(pdf)


Wystąpienie Pokontrolne z Kontroli Problemowej Przeprowadzonej przez Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile data kontroli: 14.11.2016r.


2018

Wystąpienie Pokontrolne z Kontroli Problemowej Przeprowadzonej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia   Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile Data kontroli: 18.05.2018r


Wystąpienie pokontrolne nr 7267 z kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do Państwowego Zasobu Archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstała i zgromadzoną w jednostce, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział w Pile w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile w dniu 28.08.2018r.


Wystąpienie pokontrolnego z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24.09.2018 r. Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.


2019

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile w dniu 20.02.2019r.
Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 21.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 22.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 937