A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie ogłoszenia Radcy Prawnego

Oferty pracy

INFORMACJE OGÓLNE:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 ze zm.) informuję:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV(z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą wraz z podpisem:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgadzam się na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji również na inne stanowisko. Oświadczam iż zapoznałam/em się z klauzula informacyjną dotyczącą rekrutacji ”

Lub

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Oświadczam iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji ”

W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zgłaszanie w formie:

• Dostarczenia osobiście podpisanych CV wraz z klauzula Informacyjną w siedzibie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła;
• Pocztą tradycyjną (na adres powyżej) w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko…..);
• Na skrzynkę E-PUAP /PSSEPILA/SkrytkaESP (profil zaufany );
• Na adres mailowy psse.pila@pis.gov.pl , kadry@psse-pila.pl;
   a) podpisanych dokumentów certyfikatem kwalifikowanym lub równoprawnym;
   b) skan dokumentu/ów z własnoręcznym podpisem (skan pdf).

UWAGA!
• W przypadku braku zgody zgłoszenia będą niezwłocznie kasowane/usuwane ze względu na brak podstaw prawnych ich przetwarzania.

• CV przesłane droga mailową bez podpisu (skan PDF bez podpisu) będzie niezwłocznie kasowane ze względu na brak możliwości zweryfikowania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.


Do pobrania klauzula informacyjna w celu rekrutacji (pobierz)

OGŁOSZENIA:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Radcy prawnegoOpublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 27.01.2020
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 21.07.2015
Dokument oglądany razy: 6 334