A A A
SmodBIP

System Jakości


W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile
wdrożony jest
System Zarządzania zgodny z wymaganiami

Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012
„Ocena zgodności-  Wymagania dotyczącze działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcyję”.


Poprzez wdrożenie wszystkich zapisów Normy stanowiących zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności kontrolnych (inspekcyjnych), Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pile daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych działań.
W PSSE w Pile System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  • - Politykę Jakości,
  • - Księgę Jakości,
  • - 11 Procedur Ogólnych,
  • - 3 Instrukcje,
  • - Procedury Techniczne.

Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania w PSSE w Pile, przeprowadzany jest corocznie przegląd zarządzania.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile pełni Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości.

Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości mgr inż. Agnieszka Perska

al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
tel: 67 351-98-48
e-mail: system.jakosci@psse-pila.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 25.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 423