A A A
SmodBIP

Piła- Kierownictwo / Organizacja

Piła - Kierownictwo

Osoby sprawujące funkcje w PSSE w Pile:
Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile kieruje:

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile - Dyrektor PSS-E
- przy pomocy Z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
mgr Danuta Kmieciak

tel: (67) 351 98 78
tel. kom: 0501 331 305
tel./fax: (67) 351 98 80
e-mail: danuta.kmieciak@psse-pila.pl

p.o. Z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
Regina Rogalska

tel: (67) 351 98 67
tel. kom: 782 693 222
tel./fax: (67) 351 98 80
e-mail: regina.rogalska@psse-pila.pl

Piła - Organizacja
W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile wchodzą następujące oddziały i sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy jako jej komórki organizacyjne:


1. Oddział Nadzoru:

•Sekcja Epidemiologii
kierownik: mgr Elżbieta Halla
tel. 67 351 98 74
tel. 67 351 98 75
e-mail: epidemiologia@psse-pila.pl

•Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
kierownik: mgr inż. Magdalena Karpowicz
tel. 67 351 98 73 ,
e-mail: higiena.zywnosci@psse-pila.pl

•Sekcja Higieny Pracy
kierownik: mgr inż. Katarzyna Derezińska
tel. 67 351 98 44; 67 351 98 70; 67 351 98 71
e-mail: higiena.pracy@psse-pila.pl

Sekcja Higieny Komunalnej
kierownik: mgr Maria Magdalena Szymała-Kasowska
tel. 67 351 98 79; 67 351 98 86 , 351 98 85
e-mail: higiena.komunalna@psse-pila.pl

•Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik: mgr inż. Marta Barełkowska
tel. 67 351 98 58
e-mail: higiena.dzieci@psse-pila.pl

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik: mgr inż. Ireneusz Białek
tel. 67 351 98 42,
e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-pila.pl

2. Oddział Laboratoryjny:
Oddział Laboratoryjny
kierownik : mgr inż. Jadwiga Duraj
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Laboratorium Badania Wody i Gleby
tel. 67 351 98 00;
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

•Sekcja Ekonomiczna
kierownik: Główna Księgowa Grażyna Janaczek
tel. 67 351 98 61
e-mail: ksiegowosc@psse-pila.pl

•Sekcja Administracyjna
kierownik: mgr  Elżbieta Frukacz
tel. 351 98 49; 67 351 98 88
e-mail: administracja@psse-pila.pl

4. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
kierownik: mgr Alicja Krzyżanowska
tel. 67 351 98 41;
e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-pila.pl

5. Sekcja Kadr i Szkoleń
kierownik: mgr Beata Ptaszyńska
tel. 67 351 98 63;
e-mail: kadry@psse-pila.pl

6. Sekcja Organizacji I Statystyki
Sekcja Organizacji i Statystyki
Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
mgr inż. Agnieszka Perska
tel. 67 351 98 48
e-mail: system.jakosci@psse-pila.pl

7. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
mgr Krystyna Szutkowska
mgr Maria Wawrzyniak
mgr Marcin Paliwoda
tel. (67) 351 98 47
e-mail: radca.prawny@psse-pila.pl

8. Stanowisko Pracy do spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Filip Masłowski
tel. 67 351 98 49
e-mail: filip.maslowski@psse-pila.pl

9. Stanowisko Pracy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Filip Masłowski
tel. 67 351 98 49
e-mail: filip.maslowski@psse-pila.pl

10. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
mgr inż. Krzysztof Kaczmarek
tel. 67 351 98 76
e-mail: iod@psse-pila.plOpublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 14.04.2020
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 4 774